torsdag 31 maj 2018

Ditt liv och mitt av Majgull Axelsson

Senaste boken i min bokcirkel var denna intressanta och hemska berättelse om hur illa det svenska samhället, för inte alltför länge sedan, behandlade människor med funktionsnedsättningar av olika slag.

Märit sitter på tåget på väg till sitt barndomshem i Norrköping för att fira sin 70-års dag tillsammans med sin tvillingbror och svägerska när hon hoppar av tåget i Lund för att besöka en massgrav där lillebrodern Lars finns. En grav fylld av anonyma människor som inte fått någon egen plats i samhället vare sig i livet eller döden. Den väldigt konstnärliga brodern med en grav funktionsnedsättning hamnade på en institution för sinnesslöa på 1960-talet och försvann från familjen. Märit sörjer allt hon inte gjorde för Lars. Hur så många omkring henne, även hennes egen familj och samhället runt omkring inte tyckte att Lars förtjänade mer tynger henne. Samtidigt känner hon enorm skuld att hon inte heller själv tog något ansvar utan ville ha sitt eget liv. När berättelsen med hjälp av den andra, en röst i Märits huvud, skrider framåt förstår man att det lurar många hemligheter och dysfunktionella familjerelationer i Märits förflutna.

Jag tycker att författaren lyckas väldigt bra med att engagera och boken lämnar ett definitivt avtryck på mig. Den passar verkligen för diskussion och jag kommer läsa mer av Majgull, nästa blir Jag heter inte Miriam.

Inga kommentarer: