måndag 10 november 2014

Det finns ingenting att vara rädd för


Författaren Johan Heltne har vuxit upp i ett kristet hem och hans familj anslöt sig i början av 90-talet till Livets Ord i Uppsala. Hans bok handlar om den unge Jonathan som går i församlingens gymnasium. Han kämpar mycket med sin epilepsiliknande sjukdom och han tillbringar mycket tid på sjukhus där han testas. Det känns inte som om det är främst hans föräldrar som ställer de största kraven på honom utan ledarna inom församlingen. De unga uppmanas att leva på ett visst sätt och "spara sig med det fysiska" tills de har gift sig. Jonathan åker till Israel med sin ungdomsgrupp och i gruppen finns också Nina som är mycket intresserad av Jonathan. Nina har inte samma kristna bakgrund som Jonathan och ser inte lika allvarligt på församlingens regler. Jonathan upplever en press både när det gäller hans sjukdom - när ska nästa anfall komma? och hur mycket andras ögon ser av hans och Ninas känslor för varandra. Det känns som om det inte finns någon att lita på utan vad man än gör kan rapporteras till ledarna. Jag tycker att boken skildrar de ungas kärlek på ett mycket fint sätt och man undrar så varför dessa fina känslor ska skuldbeläggas. Lika ingående som de ungas relation skildras får man också ta del av Jonathans känsla av instängdhet i sjukdomen och i församlingen, och av hans rädsla för att bli upptäckt och ta del av hans tankar kring hans tro. Varför blir han inte frisk när man ber för honom att han sjukdom ska försvinna? Är hans tro inte tillräckligt stark? Vad kommer att hända med hans och Ninas kärlek?

Se här om boken finns inne på biblioteket.

Inga kommentarer: