torsdag 12 september 2013

Bokklubben vid livets slut av Will Schwalbe

Den här boken (en sann historia) handlar om en annorlunda bokklubb. Den har bara två medlemmar, inga fasta mötestillfällen och det äts ingen mat på träffarna.
Allt börjar med att Wills mamma, Mary Ann, diagnostiseras med obotlig cancer. I och med hennes många och långa sjukhusbesök, som Will följer med henne på, har de mycket tid där de kan läsa och prata.

Både Will och Mary Ann (som alltid läser slutet först då hon inte vill behöva vänta på att få reda på hur berättelsen slutar!) är storläsare, de tipsar varandra, köper gemensamma böcker och byter böcker.
Varje boksamtal blir alltid en ingång till samtal av en mer personlig karaktär. Med hjälp av böckerna kommer de in på varandras liv, känslor och erfarenheter.

Naturligtvis handlar boken också mycket om att vara sjuk i cancer och om att veta att man endast har en begränsad tid kvar att leva. På så vis utspelar sig boken i dödens väntrum men är inte det minsta deprimerande. Tvärtom är Bokklubben vid livets slut en ljus läsning.
Böcker som Will och hans mamma läser tillsammans under denna tid skapar mening, ger kraft, ställer frågor och ger svar. Deras boksamtal utgör en fast punkt i tillvaron, för så länge mamman har läslusten kvar och så länge hon också väljer "tjocka tegelstenar" att läsa är det ingen större fara än.

Detta är en varm och ömsint bok om en mor och en son, om kraften att inte ge upp och styrkan i att glädja sig åt små saker - som att läsa böcker tillsammans.
I slutet av boken finns det en lista över vilken litteratur som togs upp, något som jag som läsare är tacksam över att få!

Finns boken inne? Titta här

Inga kommentarer: