torsdag 11 april 2013

"Gyllene Fågel". Sagor för vuxna och barn berättade av Inger Lise Oelrich


Inger Lise Oelrich, teaterregissör, lärare och pionjär inom den världsomspännande Storytellingrörelsen, har sammanställt  berättelser ur hela världens sagoskatt i sin bok ”Gyllene Fågel”.

Det är sagor, myter och legender från olika kulturområden som gått vidare i muntlig tradition, i en del fall under årtusenden.  

Dessa berättelser är fulla av visdom och livserfarenheter.  Genom sitt starka bildspråk aktiverar de lyssnarens fantasikrafter, vilket kan hjälpa till att se tillvaron på ett nytt sätt, något som i sin tur kan vara mycket läkande.

I sitt förord skriver Inger Lise dessutom följande: ”För barn och ungdomar är det av största vikt att få höra visdomsberättelser i sagospråk som talar till alla, oberoende av bakgrund och tillhörighet. Att få höra dem lästa eller berättade av en närvarande vuxen, inlemmar alla i en mänsklig gemenskap och skapar kontinuitet. Det bereder även en möjlighet för var och en att ta sin plats i världen, utifrån sina egna livsfrågor och sin egen livsväg. ”

Många av berättelserna i boken har Inger Lise tecknat ned, efter att ha hört dem och själv börjat berätta dem.

Exempel på innehållet i boken: Folksagor från Kina, Japan och Korea. Indisk myt från Vedorna. Sufisk visdomsberättelse från Persien. Judisk undersaga. Folksagor, myter och berättelser från Västafrika, Liberia, Zambia, Nigeria och Sydafrika. Berättelser från inuit-tradition. St. Örjanslegend från Polen. Keltisk berättelse från Irland.

Boken är ett fint tillskott och kompletterar de mer traditionella sagosamlingarna med berättelser från den västeuropeiska kulturskatten (Perrault, Grimm, Asbjörnsen och Moe, H.C. Andersen, etc.) som av tradition finns på biblioteket. Läs och berätta ur ”Gyllene Fågel” för dina barn och vänner i alla åldrar!

Inga kommentarer: