måndag 23 april 2012

Fjällbondens avsked

En fantastiskt fin bok är Fjällbondens avsked – de sista fjällägenheterna av Lars-Olof Hallberg.
Fjällägenheter är gårdar ovanför odlingsgränsen där staten
äger marken och brukaren byggnaderna. De finns bara i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län och har en väldigt intressant historia. I boken får man, under olika årstider, stifta närmare bekantskap med ett 10-tal av de fjällägenheter som fortfarande finns kvar.
Dessa gårdar finns ofta vid väg ände och flera av dem ligger i väglöst land. De befolkas av människor som försöker överleva på den plats där de trivs allra bäst, fast det ofta är svårt att försörja sig. Kraven på bekvämlighet är lägre än för de flesta av oss och jag känner vördnad för deras sätt att leva, i samklang med naturen. Boken är som en svensk variant av den norska serien Där du trodde att ingen kunde bo. Det var roligt att ha kartboken bredvid och leta reda på var alla gårdar ligger.
I januari 2011 fanns det 40 fjällägenheter och framtiden är oviss för dem.
De underbara färgfotografierna har Lars-Olof Hallberg själv tagit.
Vilken fantastisk dokumentation han har utfört i och med den här boken!

Titta katalogen och se om boken finns inne!

Inga kommentarer: